PROFESIONALNE USLUGE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALOM

ADVANCE INTERNATIONAL

Bulevar oslobođenja 75, 11000 Beograd, Srbija

+ 381 11 3974 345 i office@advanceintl.co.rs

 

Sa našim dugogodišnjim partnerima
nudimo Vam najbolja rešenja 

 

O Advance Internationalu


Advance International (AI) na tržištu Srbije posluje od 2002. godine (do 2019. godine pod imenom Advance Response International). Svojim klijentima pružamo sve vrste usluga u cilju razvoja njihovih kadrova, pri čemu je važno naglasiti da se one uvek kroz posebne projekte prilagođavaju HR strategiji klijenta. Kompleksan pristup koji u poslu zagovaramo, odnosi se na temeljno sagledavanje svih klijentovih potreba i prilagođavanje koprorativnim vrednostima, kulturi i strategiji klijenta. Godine radnog iskustva u ovoj oblasti naučile su nas da su profesionalizam, kvalitet pruženih usluga i raznovrsnost istih, ključne za krajni uspeh i ostvarenje klijentovih ciljeva.     

Iskusan konsultantski tim AI-a, već godinama pruža našim klijentima usluge i ekspertizu, na srpskom i/ili engleskom jeziku, u sledećim oblastima:
• Procena i razvoj kompetencija  (Assessment i Development centri)
• Procena ličnosti i timova 
• Trening i Coaching programi  
• Team building projekti
• Istraživanje zadovoljstva zaposlenih

Poslednjim istraživanjem koje smo sproveli među našim klijentima, možemo da kažemo da smo na tržištu konsultantskih usluga prepoznatljivi po:
• Licenciranim metodologijama, instrumentima i programima
• Zaokruženom paletom proizvoda prilagođenim potrebama klijenata 
• Učenju sa fokusom na ostvarivanje rezultata 
• Principu praćenja i podržavanja uspeha nakon reaizovanih projekata (follow up)
• Instrumentima za merenje pre i nakon projekata

Strategija našeg poslovanja

"I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship" Louisa May Alcott

 

Naša strategija poslovanja je da kompleksnim pristupom sagledamo sve potrebe klijenta. Kompleksan pristup ne podrazumeva samo raznovrsnost usluga, već i njihovo prilagođavanje korporativnoj kulturi, viziji i strategiji klijenta.

Sve naše usluge, bilo da su iz oblasti konsaltinga, menadžmenta, razvoja, procene kompetencija kadrova, analize potreba za obukom ili obučavanja zaposlenih usmerene su ka razvoju zaposlenih i imaju za cilj da poboljšaju njihovu stručnost i angažovanost, ali i efikasnost kompanijskog poslovanja uopšte.

Reči naših klijenata o nama
Profesionalizam
Kvalitet
Efikasnost
Stručnost
Pouzdanost

Naši dugogodišnji partneri

 

Logo VIILogo VII
Logo II Logo IIILogo III