O nama

Advance International  (AI) na tržištu Srbije posluje od 2002. godine. Svojim klijentima pružamo sve vrste usluga u cilju razvoja njihovih kadrova, pri čemu je važno naglasiti da se one uvek kroz posebne projekte prilagođavaju HR strategiji klijenta. Kompleksan pristup koji u poslu zagovaramo, odnosi se na temeljno sagledavanje svih klijentovih potreba i prilagođavanje koprorativnim vrednostima, kulturi i strategiji klijenta. 

Godine radnog iskustva u ovoj oblasti naučile su nas da su profesionalizam, kvalitet pruženih usluga i raznovrsnost istih, ključne za krajni uspeh i ostvarenje klijentovih ciljeva.   

Iskusan konsultantski tim ARI-a, već godinama pruža našim klijentima usluge i ekspertizu, na srpskom i/ili engleskom jeziku, u sledećim oblastima:

• Procena i razvoj kompetencija (Assessment i Development centri)
• Procena ličnosti i timova
• Trening i Coaching programi
• Team building projekti
• Istraživanje zadovoljstva zaposlenih 

Poslednjim istraživanjem koje smo sproveli među našim klijentima, možemo da kažemo da smo na tržištu konsultantskih usluga prepoznatljivi po:

• Licenciranim metodologijama, instrumentima i programima
• Zaokruženom paletom proizvoda prilagođenim potrebama klijenata
• Učenju sa fokusom na ostvarivanje rezultata
• Principu praćenja i podržavanja uspeha nakon reaizovanih projekata (follow up)  
• Instrumentima za merenje pre i nakon projekata